سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 06 اسفند 1386 کد خبر:1006 تعداد بازدید:195

انتصاب رئيس پژوهشكده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي مشهد.

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي مشهد، در يك‌صد و سومين جلسه هيأت امناء جهاددانشگاهي، دكتر سيد علي اكبر شمسيان، رئيس جهاددانشگاهي مشهد، براي مدت 2 سال به‌عنوان رئيس پژوهشكده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي اين واحد، منصوب شد.