سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 01 آبان 1390 کد خبر:1121 تعداد بازدید:907

دیدار رییس جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی با فرماندار شهرستان خلیل‌آباد

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد مشهد، در این دیدار فرماندار شهرستان خلیل‌آباد طی سخنانی اظهار داشت: علی‌رغم پیگیریهای مسئولین شهرستان جهت استقرار و راه‌اندازی یک واحد علمی ـ آموزشی، متأسفانه تاکنون این امر محقق نشده‌است. مهندس علی‌اصغر مرادزاده، شغل 85 درصد مردم شهرستان را کشاورزی و دامداری دانست و با اشاره به وجود 19‌هزار هکتار اراضی کشاورزی که از این میزان 6هزار هکتار را باغات انگور تشکیل می‌دهد، گفت: سالانه 150‌هزار تن انگور در این شهبرستان تولید و 30 درصد این محصول به‌صورت تازه‌خوری در منطقه و کشور مصرف می‌شود، گفت: سالانه 30هزار تن کشمش تولید می‌شود که نیاز است با این حجم تولید، توجه بیشتری به این مقوله صورت گیرد. وی با تأکید بر اینکه بایستی به کارهای پژوهشی و آموزشی در بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای داشته‌باشیم، اظهار امیدواری کرد: از سوی جهاددانشگاهی در این خصوص مساعدتهای لازم صورت گیرد و شعبه‌ای از این مؤسسه در خلیل‌آباد راه‌اندازی شود. مرادزاده تأسیس و راه‌اندازی پژوهشکدة کشاورزی مخصوص محصول انگور که یک محصول استراتژیک در منطقه است را ضروری دانست و گفت: آنچه در توان ما باشد، در راستای محقق‌شدن این اهداف انجام خواهیم‌داد. در ادامه، رییس شورای شهر خلیل‌آباد نیز با بیان اینکه شهرستان خلیل‌آباد استعدادهای خوبی در زمینة کشاورزی و گیاهان دارویی دارد، اظهار داشت: با توجه به مزیتهای شهرستان، می‌طلبد که شعبه‌ای از مؤسسة جهاددانشگاهی کاشمر در خلیل‌آباد راه‌اندازی شود. صداقتی با اشاره به اینکه میانگین تولید انگور توسط کشاورز نمونة ما 120 تن در هکتار است، اظهار داشت: این قابلیتها در شهرستان جهت حرکت به‌سمت افزایش بهره‌وری است. با توجه به محدودیت آب و زمین، محتاج این هستیم تا با استفاده از دانش روز در بازارهای رقابتی حرفی برای گفتن داشته‌باشیم. دکتر غیور، رییس جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی نیز تأسیس پژوهشکده انگور را جزء انتظارات به‌حق مردم و مسئولین شهرستان و کاربردی و ضروری دانست و افزود: برای این کار یک‌سری موانعی است که بایستی آنها را هموار کرد. وی با بیان اینکه پژوهشهای جهاد کاربردی است، افزود: ما این آمادگی را داریم که طرحهای پژوهشی در رابطه با انگور انجام دهیم و با این هدف به‌سمت راه‌اندازی پژوهشکده انگور برویم. دکتر غیور حرکت در راستای اهداف پژوهشی شهرستان را ازجمله مزایای این پژوهشکده برشمرد.