سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 22 اسفند 1386 کد خبر:1202 تعداد بازدید:2195

كلينيك تخصصي دندانپزشكي جهاددانشگاهي مشهد سالانه به 50 هزار نفر خدمات تخصصي ارائه مي دهد.

اشتراک گذاری

وي اظهار داشت: مركز تخصصي دندانپزشكي جهاد دانشگاهي مشهد سالانه به 50 هزار نفر خدمات تخصصي ارائه مي نمايد. پورنوروز افزود: كلينيك تخصصي دندانپزشكي جهاددانشگاهي مشهد در دو شيفت صبح و عصر از ساعت 8 الي 13 و 5/2 الي 5/8 فعال است.