سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 05 آذر 1387 کد خبر:1239 تعداد بازدید:83

انتصاب رئیس شورای راهبردی علوم و فناوری جهاد دانشگاهی مشهد

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی مشهد، طی حکمی از سوی دکتر سید علی اکبر شمسیان رئیس جهاددانشگاهی مشهد، دکتر عبدالرضا باقری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی، به عنوان رئیس شورای راهبردی علوم و فناوری جهاددانشگاهی مشهد منصوب شدند. در این حکم آمده است: اطمینان دارد حضور و مدیریت علمی جنابعالی در تعامل با مجموعه گروه‌های پژوهشی علوم زیستی شامل گروه‌های پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، گروه پژوهشی بیولوژی سلولی مولکولی و کشت بافت گیاهی و هدایت و هماهنگی این گروه‌ها آینده‌ای روشن را پیش روی این سازمان قرار خواهد داد. یادآور می شود دکتر باقری دارای سابقه 8 سال مدیریت دانشگاه فردوسی بوده و تاکنون آثار متعددی از ایشان در حوزه کشاورزی منتشر شده است.