سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 06 بهمن 1395 کد خبر:1309 تعداد بازدید:534

طی حکمی از سوی رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛ مدیر گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی منصوب شد

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، طی حکمی از سوی دکتر سیدعلی اکبر شمسیان، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر شادی بلوریان برای مدت دو سال به عنوان مدیر گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی منصوب شد.