سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 31 شهريور 1387 کد خبر:1391 تعداد بازدید:233

انتصاب مدیرداخلی مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد

اشتراک گذاری

به گزارش روابط‌عمومی جهاددانشگاهی مشهد، طی حکمی از سوی مهندس حاتمی معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی مشهد که به موافقت ریاست این نهاد رسید، محمد پورنوروز مدیر داخلی کلینیک دندانپزشکی جهاددانشگاهی مشهد به مدت دو سال به عنوان مدیرداخلی مجتمع دکتر علی شریعتی جهادانشگاهی مشهد، منصوب شد.