سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 15 شهريور 1395 کد خبر:1413 تعداد بازدید:543

انتخاب مسئول بخش ترومای دندانی مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به عنوان عضو هیات مدیره انجمن اندودانتیست‌های ایران

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، متخصصان اندودنتیکس‌ کشور در روز 7 مرداد اعضای هیات مدیره جدید خود را انتخاب کردند. این انتخابات همزمان با هفدهمین کنگره انجمن اندودانتیست‌های ایران در تهران برگزار شده بود. همچنین همزمان با روز پزشک و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دکتر محمد رضا شاهرخ زاده، دندانپزشک مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی سازمان تقدیر به عمل آمد.