سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 12 مهر 1390 کد خبر:1490 تعداد بازدید:928

چاپ مقاله حسابرس داخلی جهاددانشگاهی واحد مشهد در مجله «توسعه و سرمایه»

اشتراک گذاری

به گزارش روابط‌عمومی جهاددانشگاهی واحد مشهد، مقاله «آيا معيارهاي ارزيابي كيفيت سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس يكديگر را تاييد مي‌كنند؟» نوشته امين ناظمي عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز و سید احمد سیدی کارشناس ارشد حسابداری در مجله «توسعه و سرمایه» چاپ شد. در این مقاله شاخص‌های ارزيابی کیفیت سود سه مطالعه گذشته(لوز و دیگران(2003)، بارتن و سیمکو(2002) و پنمن(2001)) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با یکدیگر مقایسه شده است. برای این کار 96 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در طی سال‌های 1377-1383 انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از مقایسه نتایج شاخص‌های فوق در سطح هر شرکت، نشان داده است که تنها 20 مورد از کل شرکت‌های انتخابی حائز شرایط (کیفیت بالا یا پایین) شده‌اند. نتایج حاصل از مطالعات انجام شده حاکی از آن است که: در سطح شرکت‌ها و بر حسب نوع صنعت نمی‌توان گفت که این شاخص‌ها یکدیگر را تایید می‌کنند. در پایان مقاله مذکور، استفاده از سایر شاخص‌ها برای انجام ارزیابی کيفيت سود شرکت‌ها توصیه شده است.