سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 03 آبان 1390 کد خبر:1595 تعداد بازدید:940

انتصاب «مدیر مرکز فعالیتهای قرآنی دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی»

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد مشهد، طی حکمی از سوی دکتر مجید غیور مبرهن رئیس جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی، دکتر هادی بختیاری به عنوان «مشاور فرهنگی ریاست و مدیر مرکز فعالیتهای قرآنی دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی» منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است: وجود بارگاه منور امام هشتم(ع) و مجموعه عظیم مراکز علمی و دانشگاهی، بستری مناسب برای انجام فعالیت‌های قرآنی است. با توجه به وجود مراتب تقوی و پارسایی، انگیزه و آگاهی اطمینان دارم در انجام شایسته وظایف محوله موفق خواهید بود.