سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 10 مرداد 1387 کد خبر:1607 تعداد بازدید:59

انتصاب مدیرگروه پژوهشی ایدز و هپاتیت جهاددانشگاهی مشهد

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی جهادداشگاهی مشهد، طی حکمی از سوی دکتر سیدعلی‌اکبر شمسیان، رئیس جهاددانشگاهی مشهد، دکتر محمدرضا هدایتی‌مقدم برای مدت دو سال به عنوان مدیرگروه پژوهشی ایدز و هپاتیت جهاددانشگاهی مشهد منصوب گردید. دکتر شمسیان در این حکم ابراز امیدواری کرده است: گروه با همکاری اعضای توانمند شورای علمی و جذب نیروهای علمی نخبه در تدوین و اجرای شبکه برنامه علمی در محورهای ایدز و هپاتیت و HTLV و ایجاد زمینه‌های لازم برای دریافت موافقت قطعی، موفق و پیروز باشد.