سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 30 آذر 1395 کد خبر:1864 تعداد بازدید:513

برگزاری دومین نشست علمی انجمن نوروژنتیک ایران توسط جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در این نشست دکتر رضا بوستانی و دکتر احسان غیور کریمیانی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سخنرانی خواهند کرد. یادآور می‌شود که دومین نشست علمی انجمن نوروژنتیک ایران شاخه خراسان رضوی، با همکاری مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک پزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛ انجمن علمی نوروژنتیک ایران، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه فردوسی مشهد در محل بیمارستان قائم ، طبقه منفی یک، گروه مغز و اعصاب برگزار خواهد شد.