سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 11 آذر 1387 کد خبر:1871 تعداد بازدید:122

انتصاب رییس کمیته رفاه جهاددانشگاهی واحد مشهد

اشتراک گذاری

به گزارش روابط‌عمومی جهاددانشگاهی مشهد، طی حکمی از سوی دکتر سیدعلی اکبر شمسیان رییس جهاددانشگاهی مشهد، مهندس علیرضا حاتمی معاون پشتیبانی این نهاد به ریاست کمیته رفاه جهاددانشگاهی مشهد منصوب شد. در این حکم آمده است: به منظور ساماندهی و تجمیع امور رفاهی و دستیابی به راهکارهای برتر و بهتر، تشکیل کارگروهی متشکل از همکاران دست اندرکار، بویژه حوزه پشتیبانی با عنوان «کمیته رفاه» را به ریاست جنابعالی لازم و ضروری می‌دانم. بدیهی است این کمیته می‌بایست پیداکردن راهکارهای ممکن در جهت بهبود رفاه پرسنل و کاهش اضطراب معیشت آنان را سرلوحه اهداف و برنامه‌های خویش قرار دهد.