سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 05 تير 1387 کد خبر:1900 تعداد بازدید:225

تجرد بهتر از ازدواج بد است

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي مشهد، غلامرضا صديق اورعي در مراسمي كه روز گذشته به منظور تجليل از كاركنان زن جهاددانشگاهي مشهد در محل سازمان مركزي اين نهاد، برگزار شد، به مغالطه‌هايي در كاربرد مفهوم زن، مادر و بانو در سطح جامعه، اشاره كرد و گفت: شان "بانو" و "مادر" كه زنان مي‌توانند ايفا كننده آن باشند، جايگاه خودش را دارد. "بانو" شان يا موقعيتي است كه زن پس از ازدواج حاصل مي كند. به بيان ديگر، همانگونه كه شوهر غير از مرد بودن است، بانو نيز غير از زن بودن است. وي با اشاره به اينكه، اين مغالطه ممكن است افراد را به تصميم گيري‌هاي نادرست سوق دهد، به ضرورت حفظ جايگاه "زن" در محاسبات شخصي افراد تاكيد كرد و افزود: يكي از مولفه‌هاي ارتقاء سطح اجتماعي و شخصيتي زنان در ايران آن است كه به ازدواج بد، تن در ندهند اگر چه مجرد بمانند كه ازدواج خوب از تجرد و تجرد قطعا از ازدواج بد، بهتر است. اورعي با تاكيد بر پرهيز از اين مغالطه براي درک مسائل اجتماعي، به آثار منفي كاربرد اينگونه مغالطه‌ها در سطح جامعه اشاره كرد و گفت: اگر ازدواج زني منجر به شكست شد، مي‌گويند زندگي‌اش خراب شد. يعني زندگي را به معناي زن و شوهري معنا كرده اند و يا بخشي كه به مادري مربوط است. حال آنكه زندگي يعني همه تعاملات و فرآيندهايي كه از ابتداي تولد تا مرگ رخ مي دهد؛ زندگي اعم از طفوليت، نوجواني، رفتارهاي فردي و علمي و تفريحي و نيز ازدواج و مادر شدن و... است. وي افزود: يكي از آثار و تبعات اين مغالطه، در خصوص تجليل از "زن" است كه تبديل به تجليل از "مادر" مي شود؛ زيرا تجليل از بانو خانوادگي و محدود است و هر مردي مي تواند از همسر خود تجليل كند. اما مادر به عنوان يك جايگاه مهم و تاثيرگذار در تربيت اجتماعي نسل آينده، عام‌تر است كه متاسفانه در اين ديدگاه، خواه ناخواه نيمي از زنان كنار گذاشته مي شوند. در پي اين مغالطه، تجليل از مادر نيز به انتخاب "مادر بهتر"، تغيير مسير مي دهد و اينكه چه كسي فرزندان موفق‌تري دارد كه در اين حالت نيز، تجليل از "افراد موفق" صورت گرفته است. در موارد مشابه، شاهد آن هستيم كه در روز "كارگر" از چند "خانم مهندس" كه اختراعاتي را به ثبت رسانده‌اند تقدير مي‌شود حال آنكه نسبت بين كارگر و مخترع، نامعلوم است. صديق اورعي، به جايگاه زن در اشتغال، اشاره كرد و گفت: كاركردن در جامعه امر مهمي است كه اكثر امور آن بدون تلاش هاي گوناگون و تامين همه چيزهايي كه در نظام تقسيم كار، طراحي شده مختل مي شود؛ از اين رو سهم داشتن در پيشبرد امور جامعه، براي همه الزامي است اما اين بدان معنا نيست كه بايد شغلي به معناي اخص كلمه يعني "فعاليتي اقتصادي كه دستمزدي به آن تعلق مي‌گيرد" داشت؛ كه اين تصور به معناي نديده گرفتن يا انكاركردن جايگاه اجتماعي 85درصد از زنان بالغ ايراني است كه درسرشماري‌ها تحت عنوان "خانه‌دار" شمارش شده اند. در ادامه اين مراسم، دكتر علي اكبر شمسيان، رييس جهاددانشگاهي مشهد نيز با اشاره به حضور چندين مدير زن در مجموعه جهاد مشهد، آن را نشان‌دهنده اعتقاد قلبي به توانايي‌هاي زنان در جامعه عنوان كرد. وي افزود: اكنون درصد بالايي از بدنه کارشناسي جهاد مشهد را زنان تشكيل مي‌دهندکه در بسياري از زمينه‌ها فراتر از حد انتظار ظاهر شده‌اند و جهاد موفقيت خود را در حوزه هاي مختلف، مرهون و مديون تلاش خانم ها و همسران و مادران جهادگر مي‌داند. گفتني است در پايان اين مراسم از کارکنان زن جهاددانشگاهي مشهد تقدير به عمل آمد.