سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 02 اسفند 1394 کد خبر:1937 تعداد بازدید:558

مدیر مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی، آسیب‌شناسی و ژنتیک مرکزی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد: افزایش 7 درصدی مراجعان به این مرکز در 11 ماهه اول سال جاری

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، سید احمد واحدی با بیان این مطلب افزود: تاكيد بر كيفيت بهتر، تعامل با پزشكان ارجاع دهنده، افزايش تست‌هاي تخصصي و ايجاد فضاي مطلوبتر براي بيماران باعث افزایش مراجعه کنندگان به آزمایشگاه شده است. وی به بکارگیری مسئول كنترل كيفي در آزمايشگاه جهت پیگیری امور فني در سال جاری اشاره و تصریح کرد: اين موضوع در سال آینده با جلسات آموزشي نيز توام خواهد شد. مدیرمرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی، آسیب‌شناسی و ژنتیک مرکزی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اینکه به روز سازي تجهيزات آزمایشگاه نیز در جهت ارتقای کیفیت خدمات انجام شده به مراجعه کنندگان در دستور کار قراراین سازمان قرار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر این آزمایشگاه یکی از آزمایشگاه‌های برتر استان به لحاظ برخورداری از تجهیزات پیشرفته و به روز است. به گفته واحدی، در صورت امكان تعميرات جزئي در ساختمان و افزايش نيروهاي پذيرش با كاهش انتظار براي بيماران خدمات مطلوبتری را ارائه خواهیم داد. وی بیان داشت: نوبت دهي اینترنتي و تلفني، كاهش انتظار بيماران، كيفيت مطلوب، انجام تبلیغات مناسب، ارتباط موثر با پزشكان و تعامل با درمانگاه تازه تاسيس تخصصی داخلی سازمان و استفاده از نقاط قوت این درمانگاه جزئي از برنامه‌هاي مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی، آسیب‌شناسی و ژنتیک مرکزی سازمان در سال آينده است. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی، آسیب‌شناسی و ژنتیک مرکزی سازمان با حدود 5 مركز دولتي و تعدادي آزمایشگاه بخش خصوصی در سطح شهر مشهد همکاری می‌کند.