سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 23 تير 1387 کد خبر:1961 تعداد بازدید:108

تغییرات در مدیریت مرکز خدمات تخصصی و تشخیص طبی جهاددانشگاهی مشهد

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی مشهد، طی احکام جداگانه‌‌ای از سوی دکتر سید علی‌اکبر شمسیان، دکتر سید خسرو شمسیان برای مدت یکسال دیگر به سمت مدیر مراکز خدمات تخصصی علوم پزشکی جهاددانشگاهی مشهد و هاشم عیسی‌زاده، به عنوان مسئول هماهنگی مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی منصوب شدند. همچنین طی حکمی دیگر از سوی دکتر سید علی‌اکبر شمسیان، آقایان دکتر علیرضا نژادحسین، دکتر بحرینی، دکتر خسرو شمسیان، دکتر شایسته ابراهیمیان، دکتر حمیدرضا بیدخوری، مهندس علیرضا حاتمی و هاشم عیسی‌زاده بعنوان اعضای هیات مدیره مراکز خدمات تخصصی تشخیص طبی منصوب شدند.