سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 01 آبان 1390 کد خبر:1995 تعداد بازدید:843

بازدید رییس جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی از مؤسسة آموزش عالی و مرکز علمی-کاربردی جهاددانشگاهی شعبه کاشمر

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد مشهد، دکتر مجید غیور مبرهن رییس جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی روز پنجشنبه 28 مهرماه از بخشهای مختلف مؤسسة آموزش عالی و مرکز علمی-کاربردی جهاددانشگاهی شعبه کاشمر از جمله ایستگاه تحقیقاتی جهاددانشگاهی کاشمر در بهاریه، آزمایشگاه‌ها، کلاسهای درس، خوابگاههای دانشجویی و .. بازدید کرد. دکتر غیور همچنین با نمایندة مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، سرپرست فرمانداری کاشمر و فرماندار خلیل‌آباد دیدار کرد. رییس جهاددانشگاهی مشهد سپس در مرکز تحقیقات پنبة شرق کشور حضور یافت و از نزدیک درجریان کارهای تحقیقاتی این مرکز قرار گرفت.