سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 13 اسفند 1394 کد خبر:1998 تعداد بازدید:538

مدیر گروه پژوهشی ریزسازواره های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی: ساز و کار های موجود در حوزه پژوهشی در جهت تجاری سازی محصولات پژوهش راه به جایی نخواهد برد

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهندس محسن صابری با بیان این مطلب افزود: تأثیر تثبیت ریزجلبک Scenedesmus quadricauda ISC 109 بر توان کاهش آلودگی فلز سنگین کروم از دیگر پروژه‌های خاتمه یافته این گروه است. وی بررسی تولید نانو حامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پورپورئوس جهت تحریک خودتخریبی سلول را از دیگر پروژه‌های خاتمه یافت گروه پژوهشی ریزسازواره های صنعتی ذکر کرد. وی انجام سنجش فعالیت آنزیم کاسپاز در پروژه " بررسی تولید نانو حامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحریک خودتخریبی سلول" و غربالگری حامل‌های مختلف جهت تثبیت ریز جلبک سندسموس به منظور جذب آلاینده کروم را از پروژه‌های در حال انجام گروه دانست. وی به پایان‌نامه‌های خاتمه یافته در گروه اشاره و تصریح کرد: مطالعه پتانسیل اسپیرولینا (Arthrospira platensis)در اصلاح پساب پرورش ماهی با بررسی روند رشد و پروفایل پروتئینی آن و بررسی تاثیر عصاره گیاهان دارویی) نسترن کوهی، جعفری، یونجه( درجه حرارت و Ph بر میزان رشد و تولید رنگ¬دانه قارچ موناسکوس پورپورئوس از جمله پایان‌نامه‌های خاتمه یافته در گروه است. مهندس صابری بررسی تاثیر دما و نور و برخی از عصاره‌های گیاهی (آویشن،اکالیپتوس، به لیمو، کاکوتی، کلپوره و مرزنجوش(بر بیومس و تولید رنگدانه در قارچ موناسکوس پرپرئوس و مطالعه و بهینه سازی اثر نوع و اجزاء محیط کشت به منظور دسترسی به حداکثر بیومس و پلی ساکاریدهای درون سلولی و برون سلولی در کشت غوطه ور قارچ دارویی Ganoderma lucidumرا از دیگر پایان‌نامه‌های خاتمه یافته در گروه ذکر کرد. مدیر گروه پژوهشی ریزسازواره‌های صنعتی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با تشریح برنامه‌های سال آینده گروه، ادامه داد: فراهم نمودن شرایط برای تولید نیمه صنعتی رنگ قرمز موناسکوس پرپورئوس پس از خرید فرمانتور مورد نیاز، فراهم نمودن شرایط برای انجام پژوهش های کاربردی در زمینه پالایش میکروبی، جذب یک طرح کار فرمایی و تکمیل کادر تخصصی را از اقداماتی بر شمرد که قرار است در سال 95 اجرایی شود. وی از عقدتفاهم نامه برای حضور به منظور فراهم نمودن امکان حضور در بازار های بین المللی در سه سال آینده خبر داد و تصریح کرد: ساز و کار های موجود در حوزه پژوهشی در جهت تجاری سازی محصولات پژوهش به دلیل تفکر حقوق بگیری و کارمند محور بودن و نداشتن تجربه بازار به خصوص بازار های بین المللی راه به جایی نخواهد برد. در این حوزه ما حتی فردی که حداقل به یک زبان لازم برای ارتباطات تجاری مسلط باشد نداریم. ضمن آنکه فروش محصولات پژوهش در بازار های داخلی به دلیل واردات بی رویه نه قابل رقابت است نه امکان دارد و توجیه اقتصادی بر آن مترتب است. وی بر جهت دهی بخشی از پژوهش ها برای حل مشکلات تولید و بازار کار تاکید کرد و گفت: استفاده از تجربیات صاحبان صنایع می تواند به حفظ و بهینه سازی امکانات صنایع بومی فعال ،باقی ماندن افراد در مشاغل خود و در نهایت در توسعه یافتن شهرکمک موثری نماید. وی با اشاره به اینکه فرسایش و استهلاک روزمره تجهیزات، فرایند تولید ، فرایند روش ساخت در بسیاری از بنگاه‌های صنعتی معمول به مرور سبب کاهش راندمان تولید و بهره‌وری آن واحد می‌گردد، ادامه داد: می توانیم با سوق دادن پژوهش های خود به این سمت موجبات جلب اعتماد صاحبان صنایع را فراهم نماییم. ضمن آنکه می‌توان با واکسینه نمودن به موقع و تزریق فناوری‌های جدید به صورت اصلاحات حد متوسط آنهم بدون تغییرات بنیادی در تجهیزات و فرایندهای متداول، موجبات تداوم فعال و افزایش بهای آن صنعت بومی را فراهم نماییم.