سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 24 بهمن 1394 کد خبر:2091 تعداد بازدید:650

برگزاری جلسه دفاعيه پايان‌نامه" مطالعه نقش واریانت‌های طبیعی و جهش یافته ژن CXCR4 در کارایی لانه گزینی سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی در محیط آزمایشگاهی"

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر حمیدرضا بیدخوری، توانست با درجه عالی و با نمره 75/19 از پایان نامه خود دفاع کند. دکتر احمدرضا بهرامی و دکتر مریم مقدم متین استادان راهنما و دکتر رضا فرید حسینی و دکتر نغمه احمدیان کیا استادان مشاور این پایان نامه بودند.