سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 13 آبان 1387 کد خبر:2099 تعداد بازدید:57

بيانيه جهاددانشگاهي به مناسبت سيزدهم آبان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني

اشتراک گذاری

مقابله جهاني با استكبار همواره به عنوان يكي از مهمترين آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در طول دوران حيات مقدس آن مد نظر بوده و امت قهرمان ايران با الهام از رهنمودهاي رهبر كبير انقلاب اسلامي در راه تحقق اين آرمان حركت كرده و با جلوه هاي استكبار به مبارزه برخاسته اند. مبارزه با رژيم منحوس و سرسپرده شاهنشاهي جلوه تابناك اين مبارزه عظيم بوده و اين حركت شكوهمنددر 13 آبان سال 58 با تسخير لانه جاسوسي آمريكا تداوم يافت تا پاياني باشد بر توطئه هاي اين شيطان بزرگ. اگر چه با اين حركت استكبارستيزانه دانشجويان مسلمان دسترسي حكومت ننگين آمريكا به ابزاري بر ضد نظام شكوهمند اسلامي از بين رفت اما توطئه ها با جنگ تحميلي ادامه يافت كه اين توطئه عظيم نيز با شهادت طلبي و ايثار بهترين جوانان اين مرز و بوم به شكست انجاميد. اكنون سه دهه از شروع مبارزه با استكبار مي گذرد و در اين برهه از زمان كه پنجه هاي خونين شيطان بزرگ در مجاورت مرزهاي ايران اسلامي ، هزاران بيگناه را به خاك و خون كشيده اين مبارزه همچنان تداوم يافته و مقاومت مردم قهرمان ايران با تكيه بر ارزش هاي ناب انقلاب و با پيروي از رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا.. خامنه اي همچنان ادامه دارد. امسال نيز، در آستانه سومين دهه پيروزي انقلاب اسلامي ، 13 آبان بارديگر خاطره روز باشكوه مبارزه با استكبار را زنده كرده است. جهادگران دانشگاهي در آستانه اين روز مقدس همگام با ديگر دانشگاهيان و دانشجويان ايران اسلامي و تحت رهبري داهيانه رهبر معظم انقلاب بمنظور بزرگداشت سيزدهم آبان ماه در مراسم و برنامه هاي اين روز عظيم شركت خواهند نمود. جهاددانشگاهي 12 آبان ماه 87