سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 27 تير 1396 کد خبر:2211 تعداد بازدید:

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر خبر داد: افزوده شدن دو رشته ارشد به مجموعه رشته‌های ‌ این موسسه

اشتراک گذاری

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر گفت: اکنون در این موسسه تعداد هزار دانشجو تحصیل می‌کنند، که از ترم مهرماه با رشته های جدیدی که مجوز آنها صادر خواهد شد رشته‌های این دانشگاه با استقبال بیشتر مواجه می‌شود.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهندس صادق باغبان ، با بیان اینکه این موسسه توانسته است در مدت  23 سال از فعالیت خود، ضمن فراهم نمودن امکانات لازم برای دانشجویان در این مدت بیش از سه هزار و 900 نفر را در رشته‌های مختلف فارغ التحصیل نماید که اکثرا هم جذب بازار کار هستند، افزود: با توجه به ماهیت علمی کاربردی بودن و رسالت جهاد در زمینه آموزش های کاربردی برای هر رشته زمینه جذب و فعالیت در بازار کار بسیار فراهم است.

 وی این رشته‌ها را بیشتر رشته های کشاورزی، حسابداری و کامپیوتر و دیگر رشته‌های تخصصی نام برد که پس از فارغ‌التحصیلی  جذب کار شده و به فعالیت در این زمینه، اشتغال دارند، عنوان کرد: اکنون در 27 رشته کارشناسی و کاردانی دانشجو داریم.

 باغبان تعداد رشته‌های کارشناسی ارشد را چهار رشته اعلام کرد و افزود: در صورت ارائه مجوزهای لازم علاوه بر چهار رشته ارشد موجود، دو رشته ارشد دیگر هم به زودی اضافه خواهد شد.

 وی با اشاره به اینکه این مرکز در سال 1373 با دریافت مجوز تأسیس مؤسسه آموزش عالی از وزارت علوم برای اولین بار در مقطع کاردانی در دو رشته حسابداری و تولیدات گیاهی موفق به پذیرش دانشجو شد، اظهار کرد: به دنبال آن در سال 1376 با اخذ مجوز برگزاری دوره‌های علمی - کاربردی از وزارت علوم موفق به پذیرش دانشجو در دو رشتۀ کاردانی تکنولوژی گیاه‌پزشکی و گیاهان دارویی است.

 رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر با اعلام اینکه از سال  1381 تاکنون نیز با پیشنهاد دفتر مرکزی جهاددانشگاهی زیر نظر واحد مشهد مدیریت می‌شود، گفت: هم اکنون این مرکز 2750 متر مربع فضای آموزشی (شامل 13 کلاس درس، 7 آزمایشگاه تخصصی و 2 مرکز تخصصی کامپیوتر و فضای اداری) و 53 هزار متر مربع فضای تحقیقاتی و پژوهشی(مزرعه تحقیقاتی به اریه و خلیل آباد) با 27 رشته در زمینه‌های کشاورزی (شامل گیاه‌پزشکی، تولیدات باغی، زراعی، گیاهان دارویی) مدیریت بازرگانی، علوم تربیتی،حسابداری و کامپیوتر در مقطع کاردانی، کارشناسی(ناپیوسته، پیوسته) و چهار رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته شامل تکنولوژی بذر، بیماری شناسی گیاهی، حشره شناسی کشاورزی و علوم و مهندسی صنایع غذایی فعالیت می‌کند.