سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 16 مرداد 1396 کد خبر:2307 تعداد بازدید:

موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد غرفه برتر شد

اشتراک گذاری

در نخستین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای ربع قرن فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، ستاد برگزاری نمایشگاه، غرفه موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد راجزء 10 غرفه برتر نمایشگاه شناخت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دستاوردهای جهاد دانشگاهی مشهد شامل دستگاههای ساخته شده توسط دانشجویان، ثبت اختراع های اساتید و دانشجویان، شرکت دانش بنیان کارن بود که موسس آن دانشجوی ارشد علمی کاربردی جهاددانشگاهی است، همچنین پروژه های انجام شده در زمینه فومهای فلزی گروه پژوهشی مواد با همکاری دانشجویان متالورژی مرکز، محصولات تولیدی و اختراعات انجام شده پژوهشکده صنایع غذایی با همکاری دانشجویان فناوری زیستی مواد غذایی به همراه معرفی توانمندی های مرکز در قالب استندها و بنرهای مناسب، ارائه شد.

در این نمایشگاه واحد استانی خراسان رضوی نیز جزء ده واحد استانی برتر شناخته شد که غرفه واحد استان خراسان رضوی شامل 6 مرکز جهاد دانشگاهی مشهد، جهاد دانشگاهی کاشمر، خانه کارگر، بهزیستی، بازرگانی، عالیس و فرهنگ و هنر یک بود.

براساس این گزارش، 27 واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور متشکل از 184 مرکز علمی کاربردی، در نمایشگاه بین المللی تهران حضور پیدا کردند.

معاون وزیر علوم، دکتر امید رئیس، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر موسی زاده،  دکتر سادات حسینی، دکتر حداد، دکتر فرجی دانا، دکتر بدری، دکتر پیش بین و دکتر گودرزی ا زمسوولانی بودند که از غرفه ها بازدید کردند. به دنبال کسب این افتخار لوح تقدیر و تندیس نمایشگاه توسط معاون وزیر علوم به این موسسه اعطا شد.