سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 17 مرداد 1396 کد خبر:2315 تعداد بازدید:

در بین موسسات آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور؛ موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد مرکز نمونه کشور در سال 95 شد

اشتراک گذاری

در هجدهمین گردهمایی روسا و سرپرستان آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی مشهد با کسب بیشترین امتیاز عنوان مرکز نمونه کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر مسعود گلستانی پور با بیان این مطلب افزود: این موفقیت ماحصل ارزیابی‌های انجام شده بیش از ۴۰ موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور بوده است.

به گفته رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد، ارزیابی انجام شده در حوزه‌های آموزش، پژوهش، دانشجویی، برنامه‌ریزی، مدیریت، پشتیبانی، نظارت و فضا بوده است.

وی ادامه داد: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد با کسب امتیاز ۹۳ از ۱۰۰ از سایر مراکز کشور پیشتاز و موفق به کسب رتبه نخست شد.

وی تصریح کرد: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد در حوزه‌های نظارت، مدیریت، برنامه‌ریزی، دانشجویی، پشتیبانی و فضا موفق به کسب امتیاز کامل شده است.