سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 17 مرداد 1396 کد خبر:2317 تعداد بازدید:

تقدیر از استاندار خراسان رضوی به عنوان حامی جهاددانشگاهی

اشتراک گذاری

در مراسم سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی، از استاندار خراسان رضوی به عنوان حامی جهاد دانشگاهی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی با حضور رییس این نهاد، وزیر بهداشت، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنی چند از استانداران و نمایندگان مجلس در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خانواده شهید تقوی (شهید مجلس)، از رشیدیان استاندار خراسان رضوی، رازانی استاندار کرمانشاه، بازوند استاندار لرستان و خباز استاندار سمنان به عنوان استانداران حامی جهاد دانشگاهی نیز تقدیر به عمل آمد.