سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 01 شهريور 1396 کد خبر:2373 تعداد بازدید:

طی حکمی از سوی دکتر شمسیان؛ مدیرگروه پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی گردشگری منصوب شد

اشتراک گذاری

طی حکمی از سوی دکتر شمسیان؛

مدیرگروه پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی گردشگری منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی،  دکتر مصطفی امیرفخریان به عنوان مدیرگروه پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری  پژوهشکده گردشگری این سازمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر سید علی اکبر شمسیان در این حکم آورده است که؛ نظر به توانمندیهای علمی و اجرایی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و آموزشی پژوهشکده گردشگری، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان "مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی" منصوب می­شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همکاری و همفکری اعضاء محترم هیات علمی پژوهشکده گردشگری و بهره­گیری شایسته از توانمندی­های اعضای محترم شورای علمی، در پیشبرد اهداف گروه موفق و پیروز باشید.