سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 22 شهريور 1396 کد خبر:2394 تعداد بازدید:

کسب رتبه‌های برتر گروه‌های پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی از کسب رتبه‌های برتر گروه‌های پژوهشی این پژوهشکده در میان 30 گروه پژوهشی علوم انسانی جهاددانشگاهی سراسر کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر هادی رفیعی با بیان این مطلب افزود: گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری در سال گذشته در میان 30 گروه پژوهشی علوم انسانی موفق به کسب رتبه اول شد.

به گفته وی، گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری نیز در این ارزشیابی موفق به کسب رتبه سوم شده است.

وی خاطرنشان کرد: در ارزشیابی سالانه گروه‌های پژوهشی علوم انسانی،  شاخص‌های مهمی نظیر تعداد طرح های پژوهشی، چاپ مقالات و تعداد کتاب منتشره مد نظر قرار گرفته