سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 06 مهر 1396 کد خبر:2415 تعداد بازدید:

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه با عنوان

اشتراک گذاری

دکتر جواد جانپور، عضو هیات علمی گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی توانست با درجه بسیار خوب از عنوان پایان‌نامه خویش دفاع کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، استاد راهنمای این پایان‌نامه دکتر محمد فارسی،  عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی و اساتید مشاور نیز دکتر امین میرشمسی کاخکی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی، دکتر مختار جلالی جواران، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر هیون‌سو رو عضو هیات دانشگاه ملی گیونگ سانگ-کره جنوبی بودند.