سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 15 مهر 1396 کد خبر:2428 تعداد بازدید:

در پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی صورت می‌گیرد؛ شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری/پیمایش ملی رفتارشناسی گردشگران در ایران

اشتراک گذاری

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی "شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری" را یکی از طرح‌های در دستور کار این پژوهشکده دانست و گفت: نتایج این پروژه سال آینده ارائه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر هادی رفیعی اظهار کرد: طرح "پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران" در دستور کار پژوهشکده گردشگری قرار دارد و نتایج این پروژه به احتمال زیاد تا پایان سال ارائه می‌شود.

وی افزود: اگر این پروژه به صورت مداوم انجام شود، بسیاری از دستگاه‌های دولتی می‌توانند به صورت علمی در حوزه گردشگری برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: "شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری" طرح دیگری است که در دستور کار پژوهشکده قرار گرفته و سال آینده نتایج آن منتشر می‌شود.

رفیعی تصریح کرد: در این طرح وضعیت سرمایه‌گذاری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت تامین مالی، فضای سرمایه‌گذاری، مسائلی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه می‌شوند و نقش دستگاه‌های دولتی برای بهبود و ارتقای فضای سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با بیان اینکه "شناسایی نقاط با ارزش شهری" طرح دیگر این پژوهشکده است، گفت: این طرح دارای سلسله پروژه‌هایی است و به شناسایی نقاط ارزشمند در شهر مشهد می‌پردازد تا از این طریق برای استفاده بهینه از این نقاط و با رویکرد سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر طرح‌های این پژوهشکده با کارفرمایی دستگاه‌های دولتی بوده است، اظهار کرد: عمده پروژه‌هایی که در پژوهشکده گردشگری انجام می‌شود، در راستای رفع نیاز سازمان‌های ذیربط و حل مسائل کشور است و در این پژوهشکده کار تحقیقاتی صرف انجام نمی‌دهیم، بلکه انجام تحقیقات کاربردی در دستور کار قرار دارد.