سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 16 مهر 1396 کد خبر:2431 تعداد بازدید:

همزمان با هفته نیروی انتظامی؛ فرماندهان نیروی انتظامی مشهد از تحریریه ایسنا و ایکنا –خراسان بازدید کردند

اشتراک گذاری

همزمان با هفته نیروی انتظامی، سرهنگ محمد بوستانی، فرمانده نیروی  انتظامی مشهد و تعداد دیگری از فرماندهان این نیرو از تحریریه خبرگزاری ایسنا- منطقه خراسان  و خبرگزاری ایکنا- شعبه خراسان رضوی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، امروز 16 مهرماه، همزمان با هفته نیروی انتظامی، فرماندهان نیروی انتظامی مشهد از تحریریه خبرگزاری ایسنا- منطقه خراسان  و خبرگزاری ایکنا- شعبه خراسان رضوی بازدید کردند.

بوستانی در طی این بازدید به سوالات خبرنگاران ایسنا و ایکنا نیز پاسخ گفت.