سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 22 مهر 1396 کد خبر:2465 تعداد بازدید:

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد؛ تهیه "سند توسعه گردشگری مبتنی بر فناوری و نوآوری در خراسان"

اشتراک گذاری

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی از تهیه "سند توسعه گردشگری مبتنی بر فناوری و نوآوری در خراسان" خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر هادی رفیعی اظهار کرد: تهیه "سند توسعه گردشگری مبتنی بر فناوری و نوآوری در خراسان" در دستور کار پژوهشکده گردشگری قرار گرفته که مراحل آخر خود را طی می‌کند.

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی افزود: در این طرح به دنبال شناسایی نیاز صنعت گردشگری به نوآوری و فناوری‌های جدید هستیم تا پس از شناسایی، این مباحث بومی‌سازی و راهبردی شود تا نوآوری در عرضه خدمات گردشگری نیز ورود پیدا کند.

وی تاکید کرد: با اجرای این پروژه بسیاری از اموری که در بخش گردشگری به صورت سنتی در حال انجام است، ‌می‌تواند در سال‌های آتی شکل جدیدتری بگیرد.

رفیعی یادآور شد: این طرح تا چند ماه دیگر انجام می‌شود که قدم خوبی برای صنعت گردشگری کشور است.