سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 02 آبان 1396 کد خبر:2538 تعداد بازدید:

افزایش تعاملات دوجانبه بین معاونت هماهنگی و امور زائرین استانداری خراسان رضوی و جهاددانشگاهی استان

اشتراک گذاری

در نشست بین معاون هماهنگی و امور زائرین استانداری خراسان رضوی و رییس جهاددانشگاهی خراسان رضوی بر افزایش تعاملات دو جانبه تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهندس محمدحسن واحدی روز گذشته اول آبان در نشست مشترک معاون هماهنگی و امور زائرین استانداری خراسان رضوی با رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی که در محل پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی استان برگزار شد، بر فراهم‌آوری زمینه‌های تقاضا محور برای پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی استان تاکید کرد.

وی تصریح کرد: استانداری خراسان رضوی به عنوان یک نهاد حاکمیتی این آمادگی را دارد تا زمینه فعالیت‌های تقاضا محور پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی استان را با نهادهای مرتبط از جمله شهرداری، آستان قدس رضوی و اداره کل اوقاف را فراهم نماید.

وی خواستار انعقاد یک تفاهم‌نامه اجرایی بین معاونت هماهنگی و امور زائرین استانداری خراسان رضوی با سازمان جهاددانشگاهی استان در خصوص مسائل مربوط به پژوهش های زیارت و گردشگری شد.

در ادامه، دکتر سیدعلی اکبر شمسیان، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی خواستار تشکیل یک شبکه بین دستگاه‌های اجرایی استان حول محور گردشگری همانند شبکه جامع دانشگاه‌های استان شد.

وی با اشاره به اینکه عزم ملی برای گردشگری در کشور به وجود آمده است، بیان داشت:  جهاددانشگاهی خراسان رضوی این آمادگی را دارد تا تفاهم‌نامه‌های اجرایی با شهرداری، آستان قدس رضوی  سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه گردشگری وز یارت منعقد نماید.