سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 22 آبان 1396 کد خبر:2710 تعداد بازدید:

استقبال فراگیران از آموزش‌های ارائه شده در شعبه وکیل آباد

اشتراک گذاری

سرپرست مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت شعبه 4(وکیل آباد) سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از افزایش فراگیران این مرکز در ترم پاییز سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، علی عباس آ‌بادی با بیان این مطلب افزود: علی‌رغم اینکه در ترم پاییز بایستی تعداد فراگیران مرکز کاهش می‌یافت اما شاهد افزایش 10 درصدی فراگیران هستیم.

به گفته وی، گروه زبان انگلیسی مرکز با افزایش 50 درصدی فراگیر درطی این مدت، بیشترین رشد فراگیر را داشته است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع فعالیت این مرکز از ابتدای اردیبهشت 96 تا کنون بیش از 2500 فراگیر در دوره‌های زبان، علوم انسانی، علوم پزشکی، هنری و... شرکت نموده‌اند.