سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 22 آبان 1396 کد خبر:2714 تعداد بازدید:

مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک پزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

جهاددانشگاهی خراسان رضوی فعالیت مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی خود را به منظور ارایه خدمات آزمایشگاهی مطلوب و در جهت بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم به ویژه قشر كمتر برخوردار جامعه، به طور رسمی در سال1360 با را‌ه‌اندازی اولین آزمایشگاه تشخیص طبی خود در ساختمان بانک خون، واقع در خیابان رازی مشهد آغاز نمود. استقبال گسترده بیماران، کشف توان علمی و تخصصی این مرکز، حمایت و تشویق دانشگاه و دیگر مسئولان استان، جهاددانشگاهی خراسان رضوی را بر آن داشت تا به را‌ه‌اندازی دو آزمایشگاه دیگر در شهرستان‌های نیشابور و گناباد در سال 1366 و نیز آزمایشگاه دیگری در منطقه طلاب شهر مشهد در سال 1373 اقدام نماید. از جمله وجوه تمایز  آزمایشگاه‌های این مرکز نسبت به دیگر آزمایشگاه‌ها به ویژه آزمایشگاه‌های خصوصی، می‌توان به استفاده از تعرفه‌های دولتی درکنار ارایه خدمات تخصصی با تجهیزات پیشرفته  و با کیفیت عالیاشاره نمود که در برخی حوزه‌ها آن را به مرکزی نمونه تبدیل کرده است.

 چشم انداز

 • مركزی برتر در ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی تشخیص طبی، آسیب شناسی و ژنتیك در شمال شرق كشور

اهداف

 • مرکزی جامع در ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی تشخیص طبی، آسیب شناسی و ژنتیک
 • کسب و حفظ رتبه برتر کیفیت در ارزیابی‌های آزمایشگاه مرجع سلامت
 • توانمندسازی مداوم تخصصی مهارتی اعضاء
 • همکاری در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی تحقیقاتی علوم آزمایشگاهی
 • استفاده از فناوری های نوین در ارائه خدمات تخصصی
 • انجام بیشترین و متنوع‌ترین آزمایش‌های مورد نیاز جامعه

 محورهای اصلی فعالیت

 • ژنتیک سلولی و مولکولی
 • مشاوره ژنتیک

 توانمندی‌ها

 • دارا بودن حدود متخصص و عضو هیات علمی، کارشناس و کاردان
 • توانایی بالقوه‌ برای انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی و پژوهشی
 • برخورداری از تجهیزات پیشرفته

آدرس:

آزمایشگاه و مرکز مشاوره ژنتیک: مشهد – خیابان رازی – جنب هتل فرهنگ و هنر- آزمایشگاه مرکزی جهاددانشگاهی – تلفن: 38546214-38557972