سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 25 آذر 1396 کد خبر:3003 تعداد بازدید:

تقدیر از مرکز علمی و کاربردی جهاددانشگاهی مشهد به عنوان مرکز پژوهشی برگزیده

اشتراک گذاری

همزمان با آیین اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش، از مرکز علمی و کاربردی جهاددانشگاهی مشهد به عنوان مرکز پژوهشی برگزیده در حوزه دانشگاه‌های غیر انتفاعی و مراکز علمی کاربردی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، همزمان با اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان خراسان رضوی که ۲۰ آذرماه، در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، از مرکز علمی و کاربردی جهاددانشگاهی به عنوان مرکز پژوهشی برگزیده در حوزه دانشگاه‌های غیرانتفاعی و مراکز علمی کاربردی تقدیر شد.