سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 04 بهمن 1396 کد خبر:3073 تعداد بازدید:

همزمان با روز پرستار؛ از پرستاران مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی قدردانی شد

اشتراک گذاری

همزمان با خجسته سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار از پرستاران مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی قدردانی شد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، همزمان با خجسته سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار از پرستاران مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی با اهدای شاخه گل قدردانی به عمل آمد.دکتر احمد شریفی زاده، معاون امور هماهنگی و مجلس جهاددانشگاهی درحاشیه بازدید از کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از  تلاش پرستاران و دنانپزشکان این مجموعه قدردانی به عمل آورد.