سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 15 بهمن 1396 کد خبر:3076 تعداد بازدید:

مدیر مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی مطرح کرد؛ اخذ تقدیرنامه از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت انجام مناسب و استاندارد فرایند استرالیزاسیون تجهیزات دندانپزشکی مرکز

اشتراک گذاری

مدیر مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: این موفق به اخذ تقدیرنامه از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت انجام مناسب و استاندارد فرایند استرلیزاسیون ابزار و تجهیزات دندانپزشکی شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر سیدخسرو شمسیان با بیان این مطلب افزود: اختصاص دادن یک فضای فیزیکی مناسب مخصوص اتاق استریل و استفاده از دستگاه بروز و با ظرفیت بالا از دلایل اصلی دریافت این تقدیر نامه بوده است.


به گفته وی، سالم و موجود بودن 3 دستگاه اتوکلاو جهت موارد جایگزینی احتمالی در مواقع خاص، موجود و تکمیل بودن دفتر اندیکاتور و پرینت‌های دستگاه اتوکلاو در هر بار استفاده شدن و استفاده از نیروی مجزای آموزش داده شده به غیر از پرستاران در اتاق استریل از دیگر دلایل دریافت این تقدیرنامه بوده است.


وی با اشاره به اینکه فرایند مناسب و صحیح استرالیزاسیون ابزار و تجهیزات مرکز که شروع این فرایند از داخل بخش توسط نیروی مخصوص می‌باشد از دیگر دریافت این تقدیر نامه بوده است، خاطرنشان کرد: ارزیابی صورت گرفته معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت ارائه تقدیر نامه فوق از 145 مرکز دندانپزشکی تخصصی، عمومی و درمانگاه‌های خیریه و بیمارستانی انجام گرفته است.