سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 26 اسفند 1396 کد خبر:3156 تعداد بازدید:

از بازنشستگان جهاددانشگاهی خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد

اشتراک گذاری

از بازنشستگان سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر سیدعلی اکبر شمسیان، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی،گفت:  بازنشستگان در فراز و نشیب‌های طول مدت فعالیت خود در سازمان ایثارگرانه و جهادگرانه خدمت نمودند.


به گفته وی، بهترین دوران  فعالیتش در سازمان، فعالیت با همکاران پیشکسوت بوده است.


همچنین در این جلسه علی معلم، رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان جهاددانشگاهی گفت: با تقدیر و تشکر از فعالیت‌های سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در خصوص تقدیر  از بازنشستگان و ضمن تبریک سال نو، گفت: سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی بیشترین تکریم را نسبت به سایر سازمان‌های بیرونی و همچنین واحدهای جهاددانشگاهی برای بازنشستگان ایفا نموده است.


وی خطرنشان کرد: بازنشستگان سرشار از تجربیات ارزشمند می باشند که عدم استفاده از این تجربیات برای سازمان‌ها منجر به خسران خواهد شد.


به گفته وی، یکی از دلایل موفقیت سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی حضور نسل  فداکار و جهادگر در این سازمان بوده است که در حال حاضر به درجه بازنشستگی نائل آمده‌اند.


در این مراسم که در واپسین روزهای سال 96 برگزار شد دکتر حمیدرضا گورابی، رییس سابق پژوهشگاه رویان  و همسران همکاران بازنشسته  نیز حضور داشتند، با اهدای هدایای نقدی و غیر نقدی و همچنین اهدای لوح تقدیر، تندیس و سکه از همکاران پیشکسوت سال‌های اخیر و سال 95 و جاری تقدیر به عمل آمد.


در پایان این مراسم ضیافت ناهار برای همکاران پیشکسوت و همسران آن‌ها برگزار شد.