سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

يک شنبه ، 19 فروردين 1397 کد خبر:3170 تعداد بازدید:

مدیر گروه جامعه‌شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی تشریح کرد: مردم ایران در نوروز سال قبل به کدام استان‌ها سفر کردند؟

اشتراک گذاری

مدیر گروه جامعه‌شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: در سال 96 مقصد 20 درصد سفرهای نوروزی، استان های حاشیه دریای خزر مازندران، گیلان و گلستان، 17 درصد استان های مرکزی اصفهان، یزد و فارس و مقصد 15 درصد این سفرها استان خراسان رضوی بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر حامد بخشی اظهار کرد: نتایج پژوهشی درباره سفر مردم ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که 14.6 درصد سفرهای گردشگری مردم ایران را سفرهای نوروزی در ماه فروردین تشکیل می‌دهد.

وی عنوان کرد: 85 درصد سفرهای نوروزی برون استانی و 15 درصد آنها درون استانی بوده است. 87 درصد این سفرها همراه با خانواده و خویشاوندان و 10 درصد آنان همراه با دوستان و همکاران بوده است.

مدیر گروه جامعه‌شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: در سال 96 مقصد 20 درصد سفرهای نوروزی، استان های حاشیه دریای خزر مازندران، گیلان و گلستان، 17 درصد استان های مرکزی اصفهان، یزد و فارس و مقصد 15درصد این سفرها استان خراسان رضوی بوده است.

مسؤول پیمایش ملی گردشگری ایرانیان درباره اهداف سفر ایرانیان گفت: قصد مسافران در 42 درصد از سفرهای نوروزی تفریح و سیاحت، 38 درصد دیدار اقوام و آشنایان و 16 درصد زیارت بوده است.

بخشی با اشاره به میانگین سفر مردم تصریح کرد: 40 درصد سفرهای نوروزی 4 روز و کمتر طول کشیده اند و سه چهارم این سفرها یک هفته و کمتر به طول انجامیده اند.

وی در مورد اسکان مسافران نوروزی یادآور شد: محل اقامت نیمی از مسافران نوروزی خانه اقوام و دوستان بوده است. 12درصد مسافران در خانه‌ها یا ویلاهای اجاره‌ای، 13 درصد در هتل و هتل‌آپارتمان، 10 درصد در مدرسه و مسافرخانه و 5.1 درصد در مهمانسراهای دولتی یا شرکتی اقامت گزیده اند.

مدیر گروه جامعه‌شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: وسیله سفر بیش از سه چهارم مسافران خودروی شخصی، 10درصد اتوبوس، 3 درصد هواپیما و 4 درصد قطار بوده است.