سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 28 خرداد 1397 کد خبر:3627 تعداد بازدید:

با هدف مهارت افزایی؛ دوره‌های جدید آموزشی در مجتمع جهاددانشگاهی نیشابور برگزار می‌شود

اشتراک گذاری

دوره‌های جدید آموزشی مجتمع آموزشی، پزشکی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی نیشابور با هدف مهارت افزایی و استفاده از آموزش‌های کاربردی در این مجتمع برگزار می‌شود.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در گروه علوم کامپیوتر دوره‌های ICDL، فتوشاپ و برنامه نویسی در مجتمع برگزار می‌گردد.


در حوزه فرهنگ،عکاسی مقدماتی و دیجیتال، خوشنویسی، مجسمه سازی و طراحی نیز از دوره‌های جدید آموزشی در مجتمع جهاددانشگاهی نیشابور است.


در گروه کشاورزی،کاربرد گیاهان دارویی و پرورش گیاهان زینتی نیز از دیگر دوره‌های جدید مجتمع است؛ همچنین از دیگردوره‌های جدید آموزشی این مجتمع در گروه پزشکی، دوره تکنسین داروخانه و فوریت‌های پزشکی است.