سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 29 خرداد 1397 کد خبر:3630 تعداد بازدید:

برگزاری آزمون سراسری 97 در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر

اشتراک گذاری

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر گفت: برای نخستین بار آزمون سراسری 97 در این موسسه برگزار خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهندس صادق باغبان افزود: به همت و تلاش این مرکز و بنا به تجربه موفقیت آمیز برگزاری آزمون‌های مختلف در ادوار گذشته، این موسسه توانست این افتخار را کسب نمایید که برای نخستین بار مجری برگزاری آزمون سراسری 97 باشد.


وی تصریح کرد: این آزمون در روز جمعه به مورخ 8 تیرماه در نوبت صبح برای گروه علوم تجربی برگزار خواهد شد.


به گفته وی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر بر آن است با برنامه‌ریزی دقیق و مدون این آزمون را در بهترین سطح با بالاترین کیفیت برگزار نماید.