سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 11 تير 1397 کد خبر:3702 تعداد بازدید:

تقدیر از فعالان فرهنگی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد

اشتراک گذاری

از فعالان فرهنگی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد تقدیر به عمل آمد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، احمد افروغی در این مراسم با تاکید بر لزوم انجام فعالیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی در دانشگاه، به فعالیت‌های در نظر گرفته شده در برنامه استراتژیک 5 ساله مرکز اشاره کرد.


رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد ادامه داد: باید تلاش کنیم تا ضمن کیفیت بخشی به فعالیت‌های فرهنگی از موازی کاری در این حوزه پرهیز شود.


همچنین در این مراسم، دکتر هادی بختیاری، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار مشهد با تاکید بر نقش فعالیت‌های دانشجویی در حوزه‌های فرهنگی گفت: دانشجویان ضمن برگزاری فعالیت‌های معطوف به دانشگاه از نقش آفرینی خود در جامعه غافل نشوند.


وی با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی نقش بسزایی در تحولات جامعه داشته و دارد، تصریح کرد: باید در دانشگاه ها به فعالیت های مرتبط با جامعه بهای بیشتری داده شود.


در ادامه مهدی جهانی شرق، مدیر امور دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد به ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده در سال گذشته پرداخت و افزود: باید با رفع نقاط ضعف امکان ورود تشکل‌های دانشجویی را به فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها باز نمود.


وی بر هدفمند بودن فعالیت تشکل‌های دانشجویی تاکید کرد و افزود: باید سمت و سوی این فعالیت‌ها با برنامه استراتژیک مرکز پیش رود.
در پایان این جلسه از فعالان فرهنگی مرکز تقدیر شد و احکام مسولان جدید تشکل های دانشجویی اهدا گردید.