سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 30 آبان 1390 کد خبر:371 تعداد بازدید:765

بازدید رئیس جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی از آزمایشگاه تشخیص طبی و مرکز آموزش زبان جهاددانشگاهي شعبه نیشابور

اشتراک گذاری

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، دکتر مجيد غيور مبرهن رييس جهاددانشگاهي خراسان رضوي روز شنبه 28 آبان ماه در جمع کارکنان آزمایشگاه تشخیص طبی و آموزش زبان جهاددانشگاهي شعبه نيشابور، افزود: پتانسيل‌هاي موجود در نيشابور از مشهد بهتر و بيشتر است به طوري كه با در اختيار قرار دادن 10 هکتار زمين براي پرديس علم و فرهنگ مي‌توان يک فضاي خوب و در خور شأن در اين منطقه ايجاد کرد. وي با بيان اينكه مؤسسات آموزش عالي و علمي کاربردي در پرديس جهاد دانشگاهي ايجاد خواهد شد، افزود: در صورت قطعي شدن توافقات، ساخت اين مجموعه به سرعت شروع مي‌شود. وي اظهار داشت: انتظار داريم افرادي در حد استادياري تربيت شده و در پرديس جهاد نيشابور فعال شوند. اين مقام مسوول استان با تاكيد بر اينكه توسعه تجهيزات آزمايشگاهي جديد نيازمند هزينه‌هاي بيشتر است، گفت: آوردن وسايل نيازمند وجود نيروي متخصص است که در حال حاضر اين نيروهاي متخصص را نداريم. وي با تاكيد بر اينكه براي پژوهش بيش از آزمايشگاه، نگاه پژوهشي مهم است، به ديد مثبت دانشکده علوم پزشکي نيشابور نسبت به همکاري با جهاددانشگاهي اشاره كرد و گفت: تجهيزات مشترکي را با همکاري اين مجموعه خريداري مي‌کنيم.