سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 25 تير 1397 کد خبر:3730 تعداد بازدید:

امضای تفاهم نامه بین سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و سازمان تحقیقات کشاورزی، آموزش و ترویج کشاورزی کشور

اشتراک گذاری

در حاشیه نخستین جشنواره ملی مزرعه، تفاهم نامه افزایش بهره‌وری آب و نهاده از طریق بومی سازی سیستم‌های مدرن کشت گلخانه‌ای بین سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و سازمان تحقیقات کشاورزی، آموزش و ترویج کشاورزی کشور به امضا رسید.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، این تفاهم نامه امروز 24 تیرماه، بین دکتر سید علی اکبر شمسیان، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دکتر اسکندر زند، معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان تحقیقات کشاورزی، آموزش و ترویج کشاورزی کشور به امضا رسید.


بر اساس این تفاهم نامه، محققان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به بومی سازی سیستم‌های مدرن کشت گلخانه‌ای در طی 18 ماه به صورت پایلوت در مرکز تحقیقات کشاورزی، آموزش و ترویج کشاورزی خراسان رضوی اقدام می‌کنند تا کشور را از واردات سیستم‌های مدرن کشت گلخانه‌ای با هزینه بالا و جلوگیری از خروج ارز از کشور از هلند بی نیاز کنند.