سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 30 تير 1397 کد خبر:3767 تعداد بازدید:

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از رساله دکترای خود دفاع کرد

اشتراک گذاری

و هیأت علمی پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی از رساله دکترای خود دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی، دکتر شهرام بیرقی طوسی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی جهاددانشگاهی رضوی به راهنمایی دکتر مهدی وریدی و دکتر محبت محبي از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از رساله‌‎ی دکترای خود در رشته علوم و صنایع غذایی دفاع کرد.

در این پایان‌نامه که با عنوان «بررسی اثر متغیرهای فرایند اکستروژن وترکیب خوراک بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی فوم های جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد و کنترل کیفیت محصول با استفاده از منطق فازی» ارائه شد، دکتر بیرقی طوسی، به بحث کنترل کیفیت تولیدات اسنک و فرآورده های اکسترود شده در این پایان نامه اشاره کرد.

وی به طراحی رابط گرافیکی برای کنترل کیفیت محصول با استفاده از منطق فازی در پایان نامه خود اشاره کرد.