سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 06 مرداد 1397 کد خبر:3878 تعداد بازدید:

توسط جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛ "اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون" برگزار می‌گردد

اشتراک گذاری

توسط سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، "اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون" برگزار می‌گردد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر محمدرضا هدایتی مقدم، با بیان این مطالب افزود: در حاشیه این همایش که دارای امتیاز بازآموزی است، کارگاه‌های جانبی و کنفرانس‌های دانشجویی نیز برگزار خواهد شد.


دبیر اجرایی اولین همایش مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون، کنترل هپاتیت B تا سال 1410، حذف و ریشه کنی(Elimination) هپاتیت C، مکانیسم‌های بیماری‌زایی HTLV-1، تازه‌های مراقبت و کنترل HIV/AIDS، عفونت همزمان منتقله از خون(Co- infections)، انتقال خون و عفونت‌های منتقله از خون و فناوری‌های نوین در تشخیص عفونت‌های منتقله از خون را از محورهای این همایش بر شمرد.


وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شبکه هپاتیت ایران، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) در برگزاری این همایش نیز همکاری دارند، ادامه داد: اولین همایش مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون از دوم تا چهارم آبان ماه سال جاری در مشهد برگزار خواهد شد.


به گفته مدیر مرکز عفونت‌های منتقله از خون سازمان جهادداتنشگاهی خراسان رضوی، مهلت ارسال خلاصه مقالات به این همایش تا 31 مرداد سال جاری است.


وی خاطرنشان کرد: متخصصان این حوزه می‌توانند جهت اطلاعات یشتر با دبیرخانه همایش به آدرس مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون مکاتبه و یا با شماره 38830008 -051 تماس حاصل نمایند.