سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 26 شهريور 1397 کد خبر:4234 تعداد بازدید:

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی: بالا رفتن قیمت ارز، ایران را به کشوری ارزان برای گردشگران بین‌المللی تبدیل کرده است

اشتراک گذاری

مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: بالا رفتن قیمت ارز، ایران را به کشوری ارزان برای گردشگران بین‌المللی تبدیل کرده است.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر حامد بخشی با بیان این مطالب افزود: افزایش قیمت ارز و ارزان شدن کالاهای ایرانی منجر به این شده است تا ایران به یک کشور ارزان برای گردشگران بین‌المللی به ویژه گردشگران کشورهای عرب زبان منطقه شود.


به گفته وی، البته به دلیل درک نادرست گردشگران اروپایی از شرایط ایران مبنی بر اینکه تحریم‌ها امکانات رفاهی در ایران را کم کرده است شاهد ریزش گردشگران اروپایی به کشور می‌باشیم.


وی با تاکید بر اینکه باید از فرصت به وجود آمده افزایش قیمت ارز در کشور در حوزه گردشگری بین‌المللی استفاده کامل را انجام بدهیم، باید با مهمان نوازی و همچنین نظارت، تصویر روشنی از گردشگری در ایران برای گردشگران عرب زبان در کشور بوجود بیاوریم و نباید نارضایتی برای گردشگران کشورهای منطقه در کشور ایجاد کنیم.


به گفته مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ورود گردشگران بین‌المللی به کشور منجر به افزایش درآمدهای ارزی در شرایط تحریمی خواهد شد.


عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با انتقاد از عدم ثبات مدیریتی در صنعت گردشگری کشور در طی سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده است که نگاه مستقلی در خصوص صنعت گردشگری نداشته باشیم و در این صنعت نتوانیم برنامه‌ریزی‌های منسجمی را اجرا نمود.