سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

چهارشنبه ، 04 مهر 1397 کد خبر:4243 تعداد بازدید:

انتشار شماره یازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری

اشتراک گذاری

شماره یازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (بهار و تابستان 1397) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این نشریه به سردبیری دکتر حمید ضرغام بروجنی و صاحب امتیازی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی 6 مقاله منتشر شده است.

عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ؛ از لیلا وثوقی، نیلوفر رجبی مقدم،  تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتلداریاز جعفر بهاری، صادق صالحی، مرجان بذله، نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران از سید احمد حبیب نژاد، فرزانه عبدالمحمدی از جمله این مقالات است.

تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری ازامیر خزائی پول، فرهاد حنیفی، وحید رضا میرابی، محمد جواد تقی پوریان، آسیب-شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری از ابوالفضل دانایی، امیر قربانی، ابوالقاسم رئیسی نافچی، اثر مسئولیت-های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری از محمد غفاری، امیر رضا کنجکاو منفرد از دیگر مقالات این نشریه است.

علاقمندان علاوه بر تهیه نشریه می توانند با مراجعه به سایت جدید دوفصلنامه به آدرس journalitor.ir مقالات را مطالعه نمایند.

شایان ذکر است دوفصلنامه " مطالعات اجتماعی گردشگری " در سامانه های ISC و SID نمایه می شود.