سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

سه شنبه ، 17 مهر 1397 کد خبر:4259 تعداد بازدید:

معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی: جهاددانشگاهی دستاوردهای خوبی در طرح الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی ذاشته است

اشتراک گذاری

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جهاددانشگاهی زحمات زیادی در الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی در کشور انجام داده و تاکنون دستاوردهای خوبی هم در این طرح داشته است.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر عیسی منصوری، در حاشیه بازدی از طرح های مشاغل خانگی خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: در وزارت کار زحمت زیادی کشیده شد که الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی را طراحی کردند. یکی از مشخصات این کار این بود که خود وزارت کار از نقش دادن مجوز و وام خارج شد و از سازمان‌ها و نهادهایی که می‌توانستند این الگو را پیاده کنند، دعوت به کار کرد.وی اظهار کرد: یکی از این نهادها، نهاد جهاد دانشگاهی بود که ما در مرحله اول استان را به جهاد دانشگاهی واگذار کردیم، آن‌ها نیز زحمت زیادی کشید و تاکنون دستاوردهای خوبی داشتند. در توافقی که با دولت داشتیم قرار است که گزارش پیشرفت کار را ارائه کنند.وی ادامه داد: این الگو بیشتر بر این تاکید دارد که به زنجیره ارزش توجه و در گام اول به توانمندسازی گروه‌های هدف نگاه کنیم. یکی از مسائل اصلی اتصال به بازار این محصولات و کارها و شبکه‌سازی است، این کارها در حال انجام بوده که تاکنون حجم زیادی انجام شده و دستاوردهای موفقی نیز داشته است.منصوری در خصوص طرح اشتغال خانگی بیان کرد: در گذشته قاعده‌ای در کشور بود که هر فردی که قصد داشت شغل یا کسب وکار خانگی را شکل دهد، مجوزی درخواست می‌کرد، وام می‌گرفت و اعلام می‌شد که این فرد به طور رسمی شاغل شده است.

وی افزود: به تدریج که میزان وام کاهش پیدا کرد، دیگر شغل‌های خانگی ایجاد نمی‌شد. در گزارش‌ها نیز این همبستگی کاملا قابل مشاهده است.به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، امسال در بخش مشاغل خانگی 36 هزار اشتغال داشتیم که بخشی از طریق الگوی جدید انجام شده است.