سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

دوشنبه ، 10 تير 1387 کد خبر:427 تعداد بازدید:882

در نشست مشترک جهاددانشگاهی مشهد و استانداری خراسان رضوی؛ راهکارهای تعامل موثر، میان دانشگاه و حوزه‌های اجرایی بررسی شد

اشتراک گذاری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی مشهد، روز گذشته در نشستی با حضور مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی، رییس جهاددانشگاهی مشهد، معاونان فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی جهاد مشهد و نیز مدیر مرکز افکارسنجی و روابط عمومی این نهاد در محل سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد، راهکارهای تعامل موثر دانشگاه و حوزه‌های اجرایی بررسی شد. در این جلسه دکتر علی‌اکبر شمسیان، رییس جهاددانشگاهی مشهد، خواستار تقویت روابط دانشگاه و مراکز اجرایی شد. همچنین معاونان فرهنگی، آموزشی، پشتیبانی، پژوهشی و مدیر مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی مشهد نیز گزارشی از توانمندی‌های این حوزه‌ها ارائه دادند. در پایان نشست مذکور، جواد شمقدری، مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی در گفتگو با روابط عمومی جهاددانشگاهی مشهد، گفت: جهاددانشگاهی از مجموعه های خوش سابقه و قدیمی در حوزه پژوهش است و پل ارتباطی موثری برای تعامل مثبت و سازنده بین دانشگاه و حوزه اجرایی محسوب می‌شود. وی ارتباط حوزه اجرایی و حوزه تولید علم را یک ضرورت اجتناب ناپذیر عنوان کرد و گفت: بسیاری از شوراها و کارگروه ها در حوزه اجرایی وجود دارد که تصمیم‌گیری آنها باید مبتنی بر تدابیر علمی باشد و در این خصوص تعامل مثبت و سازنده بین نمایندگان دولت و دانشگاه می تواند در شناسایی علمی و دقیق آسیب‌های اجتماعی و اولویت‌های رفع آن موثر باشد. شمقدری، نشست اخیر استانداری خراسان رضوی و جهاددانشگاهی مشهد را، فرصت مغتنمی در گشودن مسیر جدید برای تعامل بیشتر دانشگاه و حوزه اجرایی عنوان کرد و گفت: ما در حوزه اجرایی آمار و داده‌های فراوانی داریم که می‌تواند دانشجویان و پژوهشگران دانشگاهی را در غنی‌سازی پژوهش‌های خود در رابطه با تعیین اولویت‌ها در خصوص تعدیل آسیب‌های اجتماعی یاری نماید. وی تعامل دانشگاه و حوزه اجرایی را در تعیین اولویت‌های مبتنی بر روش‌های قابل اجرا، موثر عنوان کرد و گفت: این انتظار و توقع از همه حوزه‌های پژوهشی و دانشگاهی می‌رود که برای کاربردی کردن پژوهش‌های انجام شده، نسخه مختصری از راهکارهای اجرایی در انتهای هر پژوهش، ارائه دهند و چگونگی پیاده سازی آن را در عمل ذکر نمایند.