سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

پنج شنبه ، 19 مهر 1397 کد خبر:4283 تعداد بازدید:

بازدید هیئت رئیسه شورای شهر کاشمر از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر

اشتراک گذاری

همزمان با 18 مهرماه سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هیئت رئیسه شورای شهر کاشمر از بخش‌های مختلف موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز کاشمر بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهندس صادق باغبان، رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر در این بازدید بر تعاملات بیشتراین موسسه با شورای شهر تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه این موسسه رشته‌هایی دارد که می‌تواند در حوزه شهری و شهرداری یاری‌رسان باشد، خواستار همفکری، تعامل و مشاوره بین دانشگاه و شورا شد و افزود: این موسسه از این آمادگی برخوردار است تا با استفاده از ظرفیت‌هایش در ارتقا و پیشرفت شهر کاشمر کمک نماید.