سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

شنبه ، 21 مهر 1397 کد خبر:4285 تعداد بازدید:

موافقت با راه‌اندازی مرکز رشد سلامت جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

در جلسه پنجاه و یکم شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها، موسسات، پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی با راه‌اندازی مرکز رشد سلامت جهاددانشگاهی خراسان رضوی موافقت به عمل آمد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها، موسسات، پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی با حضور نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشکیل مرکز رشد فناوری نوین سلامت مشهد توسط سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی موافقت به عمل آورد.


این موافقت به استناد نامه شماره 700/1235 مورخ 1394/08/30 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد موافقت وزارت مذکور می‌باشد که پیگیری مراحل قانون با هماهنگی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان انجام خواهد شد.


گفتنی است که مراکز رشد فناوری‌های نوین سلامت در کشور با نگاهی به بازار گسترده و روبه رشد مصرف محصولات و خدمات حوزه سلامت فعالیت می‌کنند.


رسالت این مراکز توانمندسازی، فن آفرینان برای ورود به دنیای پر رقابت تجاری‌سازی در هفت حوزه سلامت شامل فناوری اطلاعات، درمان، بهداشت، تجهیزات، دارو، صنایع غذایی و تغذیه است. صاحبان فناوری پس از استقرار در مراکز رشد از تسهیلات، فضا، آموزش و مشاوره‌های لازم بهره‌مند می‌شوند.